MARTIN SLANINA

Školení namísto propuštění

O peníze z výzvy "Školení je šance" žádejte do konce roku.

Jedním ze způsobů, jak v době krize udržet provoz firmy bez propouštění, je nechat zaměstnance, kteří nemají právě "do čeho píchnout", vyškolit.

Peníze na to firmám dá stát prostřednictvím grantu od Ministerstva práce a sociálních věcí, například z projektu Školení je šance. V něm na úspěšné projekty čeká 1,8 miliardy korun.

Času k podání žádosti už moc nezbývá, vyprší na konci tohoto roku. Od letošního března, kdy byl projekt spuštěn, se do konce minulého týdne do programu se svými projekty přihlásilo už 462 firem.

Šedesáti dvěma z nich byla podpora slíbena, avšak konkrétní smlouva na čerpání podpory zatím ještě nebyla podepsána se žádnou z nich. Pokud by se do konce roku 2009 nestihly vyčerpat finanční prostředky určené na výzvu Školení je šance, mohla by se podle Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) prodloužit. Nebo se peníze použijí na další výzvu v rámci oblasti podpory. "Vzhledem k počtu předložených žádostí se ale nevyčerpání finančních prostředků jeví jako nereálné," říká Štěpánka Filipová, vedoucí oddělení styků s veřejností MPSV.

Během školení běží mzda

Peníze jsou určené především na vzdělávací kurzy pro zaměstnance, tvorbu vzdělávacích programů včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů. Dále na zavádění systému rozvoje a řízení lidských zdrojů v podnicích, které mají vést k motivaci a aktivizaci zaměstnanců i zaměstnavatelů a k podpoře dalšího podnikového vzdělávání.

"Pro 62 firem, kterým byla podpora slíbena, bylo do minulého týdne uvolněno 254 239 korun," říká Petr Sulek, mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí. "Z těchto peněz také lze hradit mzdové náklady zaměstnanců po dobu jejich účasti na školení," dodává Petr Sulek. Podmínkou však je, že zaměstnavatelé musí mít pracoviště nebo provozovnu, nikoli tedy sídlo, mimo hlavní město Prahu.

Na peníze se zatím čeká

Firmy, které již prošly výběrovým sítem, je možné najít na stránkách Evropského sociálního fondu ČR na webové adrese www.esfcr.cz.

Mezi "čekateli", kteří prošli výběrovým sítem, je také mlékárenská společnost Pribina. "Peníze z ministerstva plánujeme utratit za vyškolení středního managementu, tedy mistrů výroby a vedoucí oddělení," uvádí Josef Brabec, ředitel lidských zdrojů firmy Pribina. Vyškolit by se měli v takzvaných měkkých dovednostech. To znamená ve vedení lidí, jejich motivování, firemní kultuře a týmové práci.

Projektu Školení je šance by chtěla využít také firma Mubea, která v Žebráku na Berounsku vyrábí komponenty do aut. "Právě jsme požádali o peníze z jiného programu. Až doběhne, rádi bychom využili i tento. Žádat o příspěvek současně v obou programech totiž není přípustné," říká vedoucí personálního oddělení firmy Monika Doláková.

Formulář žádosti je na webu

Žádost o příspěvek z projektu je připravena pro vyplnění on-line na internetových stránkách www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu pomocí aplikace Benefit7.

Po vyplnění je třeba žádost vytisknout a zaslat také v listinné podobě na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vybírá se ve dvou kolech

Žádosti firem se hodnotí ve dvou kolech. V prvním jsou vyřazeny ty, které nesplňují formální náležitosti.

Ze zkušenosti konzultantských společností vyplývá, že takových žádostí je poměrně hodně. Je tedy potřeba nepodcenit text výzvy pro předkládání projektů i samotného operačního programu. Žádost s nimi nesmí být v rozporu. Zájemci o příspěvek by si měli rovněž dát pozor na aktuálnost všech příloh. Po formální kontrole následuje odborné hodnocení, kde se posuzují potřebnost projektu, reálnost stanovených cílů a přiměřenost rozpočtu. "Důležitý je pochopitelně i celkový dojem ze žádosti: zda její jednotlivé části mají logickou vazbu a je-li srozumitelně formulována," vysvětluje konzultantka firmy Michaela Danechová, konzultantka ze společnosti PNO Consultants.

S formulářem pomůže stát

Při přípravě projektu je možné využít konzultace s projektovými manažery z Ministerstva práce a sociálních věcí. Slabou stránkou komunikace je ale jejich vytížení. Často nezvedají telefony a na e-maily reagují se značným zpožděním.

Správné sestavení žádosti je administrativně i časově poměrně náročná záležitost. S jejím vypracováním a vyhotovením všech podkladů pomáhala firmě Building SP najatá konzultantská společnost. "Na vyplnění nejrůznější dotazníků a popisu interních procesů v naší firmě intenzivně pracovalo několik zaměstnanců tři týdny," uvádí Martin Slanina, jednatel firmy Building SP, která vyrábí betonové prefabrikáty.

Za půl roku "raport nahoru"

Žadatelé, kteří předložili projektovou žádost, a ta byla doporučena k financování, musí posílat v průběhu realizace projektu takzvané monitorovací zprávy, a to minimálně jednou za šest měsíců. Žadatel v nich doloží výsledky průběhu a realizace projektu, včetně soupisky účetních dokladů vynaložených v rámci projektu.

V průběhu realizace projektů se rovněž provádějí kontroly přímo na místě u jednotlivých příjemců. Otázkou je, zda při tolika žadatelích bude ministerstvo schopno uhlídat původní záměr žadatelů. Jen formální kontrola pomocí vyplněných raportů může svádět ke zneužití přidělených peněz.

"Při hodnocení a realizaci jednotlivých projektů se vždy klade důraz na to, aby se výdaje vynaložily v souladu s principy efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti," tvrdí Štěpánka Filipová z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Maximálně 15 milionů

Vzhledem k současné tíživé hospodářské situaci bude ministerstvo příspěvek vyplácet každé čtvrtletí předem podle harmonogramu jednotlivých školení, a to až do výše 100 procent příspěvku.

Minimální výše příspěvku na jeden regionální projekt je jeden milion, maximální pak sedm milionů. Pokud bude projekt realizován ve více než jednom regionu, je maximální částka 15 milionů.

"My jsme požádali o dva miliony a chtěli bychom je utrácet v průběhu dvou let za proškolení našich lidí ve výrobě, logistickém a odbytovém oddělení, dále pak v obchodním a ekonomickém oddělení," vysvětluje Martin Slanina.

Konzultanti šetří čas

Kdo si chce ušetřit čas strávený studiem množství příruček a podkladů, najme si odborníka. Také šance na

úspěšnost projektu se zvyšují. S přípravou projektu pomáhá znalec v dané oblasti, který ze své zkušenosti již ví, jaký projektový záměr má šanci na úspěch a co má daný projekt obsahovat.

Pokud si firma ke zpracování žádosti přizve poradenskou firmu, bude ji to něco stát. Cena za zpracování žádosti je různá. "Může to být fixní platba z požadované dotace nebo třeba procento z předpokládané výše podpory při zahájení prací a dalších procenta ze skutečné výše přidělené podpory," uvádí konzultantka Michaela Danechová ze společnosti PNO Consultants.

"Za odbornou pomoc při zpracování projektu jsme konzultantské firmě dosud zaplatili jedno procento z požadované částky," vysvětluje Martin Slanina. Dalších devět procent doplatí až z toho, co stát potom skutečně dá.

 

462 firem
Od března, kdy byl projekt Školení je šance spuštěn, se do programu se svými projekty přihlásilo 462 firem.

15 milionů
Když Školení je šance realizuje firma ve více jak jednom regionu je max. příspěvek 15 milionů korun.

62 žádostí
Podpora Školení je šance byla slíbena 62 firmám. Smlouva na její čerpání ještě nebyla podepsána s žádnou z nich.

1,8 miliardy
Na projekt Školení je šance je celkem vyčleněno 1,8 miliardy korun.

autor: Vítězslav Křížek

KE STAŽENÍMůj kalendářMůj kalendář (nejbližší zajímavé události)
Nejnovější zpravičkaNejnovější zprávičky

Ekonom | Nejlepší rozjet firmu hned! vloženo - 29.04.2010

    25. března 2010 Krize nutí lidi podnikat. V Česku za poslední rok přibylo přes 60 tisíc živnostníků. Více je i akciovek ...

MF Dnes | Vypořádáme se s korupcí a ekonomika se oživí vloženo - 29.04.2010

4. března 2010   ...

Lidové noviny | Nebudeš sedět v teple, řekl synovi otec vloženo - 29.04.2010

  26. února 2010 „Když táta zemřel, nebylo už možné se ho na nic ptát. A musel jsem začít hodnotit lidi kolem, kteří ...

Denik | Sourozenci Slaninovi dokazují, že stavebnictví není v krizi vloženo - 29.04.2010

  leden 2010 Dvakrát po sobě, a to v roce 2008 a 2009, získala ocenění Firma roku Středočeského kraje. ...

Hospodářské noviny | I na ekologickém provozu se dá vydělat vloženo - 09.12.2009

  ZELENÁ FIRMA. Šéf Building SP Martin Slanina se snaží myslet ekologicky. Ale nejde o to, že někam pošlete peníze, abyste ...

... starší zprávičky

Kategorie článkůKategorie článků