MARTIN SLANINA

PODPORUJI

 


 

arcidiecézní charita Praha

 

Arcidiecézní charita Praha

projekt: Adopce na dálku

http://www.charita-adopce.cz

 

Arcidiecézní charita Praha založila projekt ADOPCE NA DÁLKU® v roce 1993. Od té doby prostřednictvím dárců z České republiky umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí a tím, společně s dalšími rozvojovými projekty, zároveň podporuje rozvoj celé komunity. Výhodou je vysoká efektivita, transparentnost a trvalost výsledků tohoto způsobu rozvojové spolupráce.

V současné době projekt Rozvojového střediska ADCH Praha - Adopce na dálku® pomáhá prostřednictvím dárců více než 16.000 dětem v Indii, Ugandě, Kongu, Zambii, Thajsku, Bělorusku, Litvě a Kazachstánu. Jedná se o děti z nejchudších rodin, které z finančních důvodů dříve nemohly chodit do školy a nebo by školu ze stejných důvodů musely předčasně opustit.

Za roční částku 4.900/6.000 Kč (Indie), 7.000 Kč (Uganda a Kongo), 5.000/8.000 Kč (Zambie), 5.500/7.000 Kč (Thajsko), 6.900 Kč (Litva a Bělorusko) a 6.500 Kč (Kazachstán) získá dítě školné, školní pomůcky, uniformu a základní zdravotní péči. 20 % příspěvku podporuje prostřednictvím menších i větších projektů rozvoj komunity, ve které dítě žije (např. kurzy alfabetizace pro rodiče/opatrovníky dětí, rekonstrukce škol a další). Více informací o rozvojové spolupráci v rámci projektu Adopce na dálku® najdete v odkazu „Rozvojové projekty“.

Dítě píše svému dárci 2 dopisy ročně, partnerská organizace posílá jednou ročně školní vysvědčení s aktuální fotografií dítěte.

Podporovat dítě může nejen jednotlivec, ale i rodina, skupina přátel, třída, škola nebo firma.

VLASTNÍ ZKUŠENOSTdopis

monton

  • Charoennam Monton
  • Thajsko
  • 10 let
  • sourozenci 3, oba rodiče HIV pozitivní
  • chce být vojákem, má rád fotbal

 

 Je to opravdu krásná zkušenost podporovat takto dítě na dálku. Dvakrát ročně dostanete krásný dopis z obrázkem, fotkou...

 


 

 

Projekt Českého výboru pro UNICEF „Přátelé dětí UNICEF“ vznikl v roce 2002 na základě zájmu našich příznivců podílet se na pomoci znevýhodněným dětem kdekoliv ve světě, která je uskutečňována prostřednictvím programů pomoci Dětského fondu OSN – UNICEF.

Pravidelné měsíční příspěvky jsou jednou z možných forem podpory UNICEF, která nám umožní pokračovat v dlouhodobých programech pomoci a také okamžitě reagovat v situacích přírodní nebo válečné katastrofy – všude tam, kde děti pomoc potřebují nejvíce.

Programy UNICEF, zaměřené na očkování, přístup k nezávadné vodě, lepší výživu a hygienu, boj s HIV/AIDS (včetně pomoci sirotkům AIDS), vzdělávání, ochranu dětí apod., pomáhají každým rokem přežít milionům dětí a dávají jim šanci na lepší budoucnost. Jen programy očkování zachrání ročně více než 3 miliony dětských životů, i když téměř stejný počet dětí na nemoci, kterým se dá očkováním předcházet, stále ještě umírá. V nejohroženějším věkovém období prvních pěti let života každoročně ve světě umírá více než 10 milionů dětí.

JAKO PŘÍTEL DĚTÍ UNICEF UMOŽNÍTE DĚTEM STÁT SE VŠÍM, ČÍM MOHOU BÝT!


· 50 Kč měsíčně
umožní za rok proočkovat 1 dítě proti 6 hlavním dětským smrtelným nemocem (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna) nebo ochránit 12 matek a jejich narozených dětí proti tetanu a komplikacím po porodu nebo zajistit školní pomůcky pro 1 dítě v neodkladné situaci nouze.

· 100 Kč měsíčně
umožní za rok zajistit dobrý start do života pro 1 dítě (včetně bezpečného porodu, očkování proti 6 smrtelným dětským nemocem, nezávadné vody a registrace při narození) nebo pořídit teplé přikrývky pro 9 batolat nebo dostatek orální rehydratační soli pro 50 dětí, trpících průjmovou dehydratací, nebo 9 moskytiér napuštěných insekticidem na ochranu rodin před malárií.

· 200 Kč měsíčně
umožní za rok pořídit učební pomůcky pro 1 třídu (32 dětí) nebo pro 800 dětí dostatečné množství vitaminu A, který posílí jejich imunitní systém a ochrání je před slepotou, nebo pro 16 dětí výživnou směs UNIMIX na celý měsíc (UNIMIX je speciální směs kukuřice, cukru a oleje, která se podává dětem strádajícím podvýživou).

· 300 Kč měsíčně
zajistí za rok dostatek regydratační soli pro 2100 dětí strádajících průjmovou dehydratací nebo dostatek vitaminu A pro 3250 dětí na posílení jejich imunitního systému a jako prevence slepoty.

VLASTNÍ ZKUŠENOST

Osobně jsem přítelem dětí UNICEF (pro 80 dětí učební pomůcky); dále podporuji projekt PANENKA


 

  

Pomocné tlapky o.p.s.

projekt: asistenční psi

http://www.pomocnetlapky.cz

 

Chovem, předvýchovou, výcvikem a předáváním asistenčních psů se obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky o.p.s. zabývá již od roku 2001.

Vycvičené psy předáváme zdarma do dlouhodobého užívání telesně postiženým lidem, zejména částečně nebo zcela upoutaným na invalidní vozík, ale i nevidomým, neslyšícím a lidem se záchvatovými onemocněními.

Společnost se již od svého založení věnuje také canisterapii. Této činnosti jsme nyní věnovali samostatný web na adrese www.canisterapie.cz. V neposlední řadě stojí také činnost na poli osvěty z hlediska soužití zdravých a handicapovaných lidí a využití asistenčních psů pro jejich snadnejší integraci do společnosti. Součástí je práce s dětmi a mládeží, predevším formou besed s praktickými ukázkami ve školách a na různých akcích telesně postižených.

Působení organizace je celostátní, se snahou pomoci každému, kdo se na ni obrátí. Význam mají však i aktivity regionální. Společnost byla založena v únoru 2001. Od té doby vycvičila a předala přes 75 asistenčních psů telesně postiženým z různých míst ČR, včetně několika tzv. "šikovných společníků" a dvou stálých canisterapeutických psů předaných instutucím. Více o našich klientech a jejich psech zde.

 


aids

 

Česká společnost AIDS pomoc

projekt: Dům světla

http://www.aids-pomoc.cz

 

Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) vznikla koncem roku 1989. K jejímu založení vzešla iniciativa ze strany blízkých, známých a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem prakticky přispět a pomáhat jim při řešení různých problémů, které mohou vystoupit
v důsledku nemoci. Vzhledem k tomu, že bývalí pracovníci společnosti neměli dostatek kontaktů s osobami, kterých se nemoc přímo týkala, nedocházelo k vlastní pomoci a činnost organizace se zaměřovala spíše na prevenci a osvětu. Proto také byla celková činnost společnosti v minulých letech poměrně málo viditelná.
Tento stav se prolomil v roce 1993, kdy došlo k personálním změnám, během kterých se podařilo zainteresovat do činnosti organizace přímo osoby s HIV. Po smrti Jiřího Horského, bývalého předsedy ČSAP, však činnost opět částečně stagnovala až do ledna roku 1997, kdy do vedení společnosti vstoupil pan Václav Strouhal. Ten kolem sebe utvořil skupinu, která vnesla do společnosti jasnou koncepci a nový program, který oslovil nejen HIV pozitivní a nemocné AIDS. Činnost ČSAP byla rozšířena mimo hranice České republiky.

 


rakovina

 

 

 

 

 

http://www.vecverejna.cz

V současné době v České republice onemocní rakovinou 150-200 lidí denně a počet nově diagnostikovaných nádorů roste v naší republice každých deset let o čtvrtinu.

 

O nadaci
Proto byla v roce l997 založena nadace pro výzkum rakoviny Olomouc, jejímž cílem je podpora výzkumu a vývoje v oblasti nádorových onemocnění, v oblasti primární a sekundární prevence zhoubných novotvarů a jiných závažných civilizačních nemocí, podpora výchovy a dalšího vzdělávání odborníků a podpora při zřizování standardních a nestandardních zdravotnických a vědecko-výzkumných zařízení.

Současné aktivity
V současné době probíhají II.klinické zkoušky na onkologické klinice v Olomouci společně s Lékařskou fakultou Palackého university a testování cytostatického účinku analog, nově vyvinutých v Laboratoři experimentální medicíny. Jde o vůbec první případ klinického zkoušení cytostatik vyvinutých v České republice. Dá se očekávat, že přinese zásadní obrat v léčitelnosti některých nádorových onemocnění. Vyvinuté inhibitory se jmenují olomoucin, bohemin, roskovitin a jsou na základě čs.-francouzské licence komerčně dostupné a součástí katalogové nabídky mezinárodních firem.
Aktuální informace o vývoji nových protinádorových léčiv naleznete na stránkách
www.lem-olomouc.cz

Financování výzkumu
Veškerý výzkum, je kromě nadace  podporován nebo v minulosti byl Grantovou agenturou České republiky, Grantovou agenturou Univerzity Palackého, Ligou proti rakovině Praha, Nadací pro podporu dětí s hematologickými chorobami (HAIMA), Fondem pro rozvoj vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví České republiky a také řadou soukromých, převážně farmaceutických společností. Na činnosti laboratoře se v současnosti podílí 17 - 20 pracovníků.

Badatelská a aplikační činnost spojená s tímto objevem je financována především z účelových zdrojů státního rozpočtu a v zásadě pokrývá minimálně nezbytný rozsah nákladů.

Léčebně preventivní aktivita pracoviště
LEM provádí vysoce specializovaná rutinní laboratorní vyšetření v oblasti onkologických onemocnění dětí i dospělých. Spádová oblast má nadregionální úroveň a pro některá vyšetření zahrnuje celou Českou republiku. Tato vyšetření jsou již v dnešní době protokolárně vyžadována k indikaci další léčby (např. amplifikace genu Her-2/neu a aplikace antracyklinů-Herceptinu u pacientek s karcinomem prsu). Tato i další vyšetření prováděná v LEM již dávno překročila svůj původně výzkumný charakter a jsou součástí každodenní onkologické praxe. Všechny výkony jsou pasportizovány a řádně vykazovány zdravotním pojišťovnám od 1.11.1999 dosud s průměrným bodovým ohodnocením kolem 200.000 bodů za měsíc.

Pedagogická aktivita pracoviště
Pracovníci LEM se podílejí na výchově našich i zahraničních postgraduálních studentů. V současnosti zde pracuje 14 studentů. V oblasti pregraduální výchovy zajišťujeme vybrané přednášky a semináře v rámci výuky pediatrie (chemoterapie nádorových nemocí, genetika a etiologie autoimunit dětského věku) a farmakologie (chemoterapie nádorových nemocí).

Můj kalendářMůj kalendář (nejbližší zajímavé události)
Nejnovější zpravičkaNejnovější zprávičky

Ekonom | Nejlepší rozjet firmu hned! vloženo - 29.04.2010

    25. března 2010 Krize nutí lidi podnikat. V Česku za poslední rok přibylo přes 60 tisíc živnostníků. Více je i akciovek ...

MF Dnes | Vypořádáme se s korupcí a ekonomika se oživí vloženo - 29.04.2010

4. března 2010   ...

Lidové noviny | Nebudeš sedět v teple, řekl synovi otec vloženo - 29.04.2010

  26. února 2010 „Když táta zemřel, nebylo už možné se ho na nic ptát. A musel jsem začít hodnotit lidi kolem, kteří ...

Denik | Sourozenci Slaninovi dokazují, že stavebnictví není v krizi vloženo - 29.04.2010

  leden 2010 Dvakrát po sobě, a to v roce 2008 a 2009, získala ocenění Firma roku Středočeského kraje. ...

Hospodářské noviny | I na ekologickém provozu se dá vydělat vloženo - 09.12.2009

  ZELENÁ FIRMA. Šéf Building SP Martin Slanina se snaží myslet ekologicky. Ale nejde o to, že někam pošlete peníze, abyste ...

... starší zprávičky

Kategorie článkůKategorie článků