M. Slanina Novinky Novinky z blogu Martina Slaniny rssnews cs Thu, 27 Feb 2020 02:01:00 GMT http://www.martinslanina.cz/index.php?id_document=8286 Studio 6 - Dobré ráno ČT <p><span style="font-family: Verdana"><img height="74" alt="" hspace="3" width="75" align="top" vspace="3" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034194.jpg" /></span></p> <p><span style="font-family: Verdana">Na t&eacute;ma &quot;Rostouc&iacute; nezaměstnanost v krizi&quot; pořadu Pen&iacute;ze byl pozv&aacute;n i jednatel společnosti BUILDING SP Martin Slanina.</span></p> <p><span style="font-family: Verdana"><a target="_blank" href="http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209411010100206-studio-6/obsah/71146-rostouci-nezamestnanost-v-krizi/"><img height="195" alt="Martin Slanina | Studio 6 ČT" hspace="3" width="350" vspace="3" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034196.jpg" /></a></span></p> <p><span style="font-family: Verdana"><a target="_blank" href="http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209411010100206-studio-6/obsah/71146-rostouci-nezamestnanost-v-krizi/"><img height="194" alt="" hspace="3" width="350" vspace="3" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034197.jpg" /></a></span></p> <p><a target="_blank" href="http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209411010100206-studio-6/obsah/71146-rostouci-nezamestnanost-v-krizi/"><strong>K</strong><strong>E&nbsp;STAŽEN&Iacute;</strong></a></p> Thu, 27 Feb 2020 02:01:00 GMT http://www.martinslanina.cz/index.php?id_document=10033 Hospodářské noviny | V jednadvaceti vyměnil.... <p><span style="font-family: Verdana">Interview pro Hospod&aacute;řsk&eacute; noviny | PODNIKY&nbsp;A&nbsp;TRHY...</span></p> <p>Profil v&yacute;robce tv&aacute;rnic BUILDING&nbsp;SP z Nymburka&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-family: Verdana"><a target="_blank" href="linkto:1404034172">V jednadvaceti vyměnil už&iacute;v&aacute;n&iacute; za tv&aacute;rnice</a></span></strong></p> <p>22-12-2008&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; font: 12px Helvetica"><a target="_blank" href="linkto:1404034172"><img hspace="3" alt="" vspace="3" width="200" height="280" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034173.jpg" /></a></p> <p>&nbsp;<span style="font-family: Verdana"><strong>V jednadvaceti vyměnil už&iacute;v&aacute;n&iacute; za tv&aacute;rnice</strong></span></p> <p><span style="font-family: Verdana">- V&yacute;robce stavebn&iacute;ch materi&aacute;lů Building SP se um&iacute;stil na druh&eacute;m m&iacute;stě soutěže o Firmu roku</span></p> <p><span style="font-family: Verdana">- Martin Slanina rodinn&yacute; podnik zdědil po sv&eacute;m otci</span></p> <p><span style="font-family: Verdana">V&yacute;roba a prodej stavebn&iacute;ch hmot může b&yacute;t na prvn&iacute; pohled dost nudn&yacute; byznys, a tak se ho mlad&yacute; podnikatel Martin Slanina snaž&iacute; alespoň trochu rozveselit. Když mu třeba zavol&aacute;te, ozve ... Thu, 27 Feb 2020 02:01:00 GMT http://www.martinslanina.cz/index.php?id_document=1404034255 diagnóza: H1N1 mexická (prasečí) chřipka <p><span style="font-family: Verdana;">Už je to tak; stal jsem se pravděpodobně 44. nakažen&yacute;m v ČR. A protože jsem si touto nemoc&iacute; pro&scaron;el (proch&aacute;z&iacute;m) trochu jinak, než se zat&iacute;m v&scaron;ude p&iacute;&scaron;e, rozhodl jsem se podělit o vlastn&iacute; př&iacute;běh - zku&scaron;enost.</span></p> <p><span style="font-family: Verdana;">V ponděl&iacute; 20-07-09 jsem se v rann&iacute;ch hodin&aacute;ch vr&aacute;til ze sv&eacute;ho čtyřdenn&iacute;ho pobytu na Kypru. Jednalo se o nočn&iacute; let a protože jsem i sobotn&iacute; noc netr&aacute;vil v posteli, při&scaron;la mi &uacute;nava opodstatněn&aacute;..</span>.</p> <p><a href="http://www.martinslanina.cz/?id_document=1404034251"><strong><span style="font-family: Verdana;">v&iacute;ce ZDE</span></strong></a></p> Thu, 27 Feb 2020 02:01:00 GMT http://www.martinslanina.cz/index.php?id_document=40903 aktualne.cz | VIDEO reportáž <p><span style="font-family: Verdana; ">Pod&iacute;vejte se na aktu&aacute;ln&iacute; video report&aacute;ž s Martinem Slaninou o firmě BUILDING&nbsp;SP, kter&aacute; se v soutěži FIRMA&nbsp;ROKU 2008 um&iacute;stila na druh&eacute;m m&iacute;stě.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<img width="120" height="33" vspace="3" hspace="3" alt="" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034185.jpg" /></p> <p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica"><a target="_blank" href="http://aktualne.centrum.cz/video/?id=231977"><img width="350" height="304" vspace="3" hspace="3" alt="" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034181" /></a></p> <p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica">&nbsp;</p> <p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica">&nbsp;</p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; list-style-type: none; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: ... Thu, 27 Feb 2020 02:01:00 GMT http://www.martinslanina.cz/index.php?id_document=1404034210 EKONOM | Dvojčata s tvárnicemi <p>&nbsp;<img hspace="3" alt="ekonom" vspace="3" width="100" height="23" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034211.gif" /></p> <p><a target="_blank" href="linkto:1404034214"><img hspace="3" alt="ekonom 6/2009 | Martin Slanina" vspace="3" width="250" height="354" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034213.jpg" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: Verdana"><strong>Dvojčata s tv&aacute;rnicemi</strong></span></p> <p><span style="font-family: Verdana">Trh se stavebn&iacute;mi materi&aacute;ly zažil propad. V&yacute;robci doufaj&iacute;, že hlavně kvůli mrazu.<br /> V&yacute;robn&iacute; linky firmy Building SP, kter&aacute; nab&iacute;z&iacute; betonov&eacute; tv&aacute;rnice a such&eacute; maltov&eacute; směsi, stoj&iacute;. Rozeběhnou se až na přelomu &uacute;nora a března. &quot;Nen&iacute; to ale důsledek krize,&quot; du&scaron;uje se jednatel společnosti Martin Slanina, &quot;každ&yacute; rok je tov&aacute;rna zazimovan&aacute; a rozeb&iacute;h&aacute; se, až když počas&iacute; dovol&iacute;.&quot; <br /> V&iacute;těz soutěže Hospod&aacute;řsk&yacute;ch novin Firma roku 2008 ve středn&iacute;ch Čech&aacute;ch nepropad&aacute; panice. &quot;Prodejci sice měli &scaron;patn&yacute; ... Thu, 27 Feb 2020 02:01:00 GMT http://www.martinslanina.cz/index.php?id_document=1404034215 Stavitel 01-2009 | hodnocení výsledků... <p><img height="27" alt="" hspace="3" width="150" vspace="3" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034216.jpg" /></p> <p><a target="_blank" href="linkto:1404034218&amp;at=2"><img height="495" alt="stavitel | martin slanina" hspace="3" width="350" vspace="3" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034217.jpg" /></a></p> <p><span style="font-family: Verdana"><strong><a target="_blank" href="linkto:1404034218&amp;at=2">KE&nbsp;STAŽEN&Iacute;</a></strong></span></p> Thu, 27 Feb 2020 02:01:00 GMT http://www.martinslanina.cz/index.php?id_document=1404034232 PROFIT | Úspěšnou firmu vedou dvojčata s mámou <p><img height="45" alt="" hspace="3" width="100" vspace="3" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034234.jpg" /></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">&Uacute;spě&scaron;nou firmu vedou dvojčata s m&aacute;mou</span></strong></p> <p><em><span style="font-family: Verdana">26. prosince 2008, Luk&aacute;&scaron; Krop&iacute;k </span></em></p> <p>&nbsp;<a rel="lightbox[img ]" href="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/n_1404034235.jpg"><img height="267" hspace="3" width="200" vspace="3" alt="" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034235.jpg" /></a></p> <p><span style="font-family: Verdana">Nymbursk&aacute; firma Building SP na podzim zv&iacute;tězila v soutěži Vodafone Firma roku 2008 Středočesk&eacute;ho kraje a pot&eacute; z&iacute;skala těsn&eacute; druh&eacute; m&iacute;sto v celorepublikov&eacute;m fin&aacute;le. Porota ji vybrala nejen proto, že po celou dobu sv&eacute; existence v&iacute; přesně, co děl&aacute;, ale předev&scaron;&iacute;m pro jej&iacute; jasnou vizi do budoucna.</span></p> <p><span style="font-family: Verdana">Jednatelem společnosti Building SP, kter&aacute; se zab&yacute;v&aacute; předev&scaron;&iacute;m v&yacute;robou stavebn&iacute;ch materi&aacute;lů, se Martin Slanina stal v 21 letech. Rodinnou ... Thu, 27 Feb 2020 02:01:00 GMT http://www.martinslanina.cz/index.php?id_document=1404034225 MF Dnes | profil dne... <p><img height="41" alt="" hspace="3" width="100" vspace="3" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034226.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><a rel="lightbox[img ]" href="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/n_1404034224.jpg"><img height="278" alt="mf_dnes_profil_dne" hspace="3" width="100" align="left" vspace="3" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034224.jpg" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: Verdana">FAKTA, LID&Eacute;, Č&Iacute;SLA</span></p> <p><span style="font-family: Verdana">Profil dne 20.05.2009</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">Martin Slanina (27)</span></strong></p> <p><span style="font-family: Verdana">jednatel firmy BUILDING&nbsp;SP</span></p> <p><span style="font-family: Verdana">Slaninova firma z&iacute;skala druh&eacute; m&iacute;sto v soutěži Firma roku 2008</span></p> <p><span style="font-family: Verdana">a stala se firmou roku Středočesk&eacute;ho kraje. Martin Slanina</span></p> <p><span style="font-family: Verdana">do firmy, kterou založil v roce 1991 jeho otec, nastoupil hned</span></p> <p><span style="font-family: Verdana">po gymn&aacute;ziu. Po smrti sv&eacute;ho otce se v roce 2003 ujal spolu</span></p> <p><span style="font-family: Verdana">se sestrou ř&iacute;zen&iacute; firmy.</span></p> <p><span style="font-family: Verdana">V současn&eacute; době se zab&yacute;v&aacute; my&scaron;lenou vz&aacute;jemn&eacute; spolupr&aacute;ce</span></p> <p><span style="font-family: Verdana">se studenty a odborn&iacute;ky, ... Thu, 27 Feb 2020 02:01:00 GMT http://www.martinslanina.cz/index.php?id_document=1404034231 OBJEKT | Společnost na výrobu betonových prefabrikátů <p><span style="font-family: Verdana"><strong>OBJEKT 01/2007</strong></span></p> <p><em><span style="font-family: Verdana">Důležit&yacute; hr&aacute;č na trhu</span></em></p> <p><span style="font-family: Verdana">St&aacute;le vět&scaron;&iacute; pozornost je v posledn&iacute;ch letech věnov&aacute;na středn&iacute;m a men&scaron;&iacute;m stavebn&iacute;m firm&aacute;m. Sv&yacute;mi v&yacute;sledky potvrzuj&iacute;, že tvoř&iacute; důležitou č&aacute;st stavebn&iacute;ho trhu. Vypl&yacute;v&aacute; to jak z rozsahu jimi zaji&scaron;ťovan&eacute; stavebn&iacute; produkce, tak z množstv&iacute; pracovn&iacute;ch př&iacute;ležitost&iacute;, kter&eacute; vytv&aacute;řej&iacute;. Zvl&aacute;&scaron;tě v regionech sv&eacute; působnosti jsou středn&iacute; firmy v&yacute;znamn&yacute;mi dodavateli a spolu s velk&yacute;mi společnostmi dotv&aacute;řej&iacute; komplexnost nab&iacute;dky. Jednou ze zd&aacute;rně se rozv&iacute;jej&iacute;c&iacute;ch česk&yacute;ch firem je společnost BUILDING SP, spol. s r. o., působ&iacute;c&iacute; v Nymburce. Jej&iacute;mu řediteli Martinu Slaninovi jsme položili několik ot&aacute;zek t&yacute;kaj&iacute;c&iacute;ch se historie a strategie firmy.</span></p> <p><span style="font-family: Verdana">&Uacute;PLN&Eacute;&nbsp;ZNĚN&Iacute; ... Thu, 27 Feb 2020 02:01:00 GMT http://www.martinslanina.cz/index.php?id_document=1404034239 RADIOŽURNÁL | host Lucky Výborné <p><img height="52" alt="" hspace="3" width="100" vspace="3" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034238.jpg" /></p> <p><span style="font-family: Verdana">V p&aacute;tek 21. listopadu jsem byl hostem Lucky V&yacute;born&eacute; :-)</span></p> <p><span style="font-family: Verdana">Rostou n&aacute;m v Česku nov&iacute; Baťov&eacute;? Jak se u n&aacute;s vůbec dař&iacute; živnostn&iacute;kům devaten&aacute;ct let po p&aacute;du socialistick&eacute;ho hospod&aacute;řstv&iacute;? Jak se k podnik&aacute;n&iacute; dostali, č&iacute;m se při pr&aacute;ci ř&iacute;d&iacute; a co je pro ně nejdůležitěj&scaron;&iacute;? I na to se moder&aacute;torka Lucie V&yacute;born&aacute; ptala farm&aacute;ře Franti&scaron;ka Němce a z&aacute;stupce v&yacute;robn&iacute; firmy Martina Slaniny, kteř&iacute; z&iacute;skali oceněn&iacute; v soutěži Živnostn&iacute;k roku 2008 a Firma roku 2008.<br /> </span></p> <p><span style="font-family: Verdana">&uacute;pln&eacute; textov&eacute; zněn&iacute; </span><a target="_blank" href="http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/517346"><span style="font-family: Verdana">ZDE&nbsp;</span></a><span style="font-family: Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; audio z&aacute;znam rozhovoru (mp3) ... Thu, 27 Feb 2020 02:01:00 GMT http://www.martinslanina.cz/index.php?id_document=1404034247 Hospodářské noviny | Jdeme cestou pokus - omyl <p><img hspace="3" alt="" vspace="3" align="left" width="150" height="41" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034248.gif" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a rel="lightbox[img ]" href="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/n_1404034249.jpg"><img hspace="3" alt="Martin Slanina" vspace="3" width="300" height="266" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034249.jpg" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: Verdana">Seri&aacute;l HN: &Uacute;spě&scaron;n&iacute; manažeři do třiceti let</span></p> <p><span style="font-size: small"><strong><span style="font-family: Verdana">Jdeme cestou pokus - omyl</span></strong></span></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana">VEDEN&Iacute; RODINN&Eacute; FIRMY PŘEVZAL HNED PO GYMN&Aacute;ZIU. Vůbec jsem nevěděl, jak jednat s lidmi, popisuje sv&eacute; těžk&eacute; zač&aacute;tky &scaron;&eacute;f Building SP Martin Slanina v prvn&iacute;m d&iacute;le seri&aacute;lu &Uacute;spě&scaron;n&iacute; manažeři do třiceti let.<br /> </span></strong></p> <p><span style="font-family: Verdana">V sedmadvaceti letech už je zku&scaron;en&yacute;m harcovn&iacute;kem byznysu, kter&yacute; vyr&aacute;b&iacute; značkov&eacute; tv&aacute;rnice a na pytel s maltovou směs&iacute; nev&aacute;h&aacute; um&iacute;stit fotografii vlastn&iacute; sestry. I když se s n&iacute;m život ... Thu, 27 Feb 2020 02:01:00 GMT http://www.martinslanina.cz/index.php?id_document=1404034260 Český rozhlas | uhájili jsme titul FIRMA ROKU Středočeského kraje <p><span style="font-family: Verdana;"><strong>PROMO: Titul Firma roku 2009 ve Středočesk&eacute;m kraji z&iacute;skal v&yacute;robce stavebn&iacute;ch materi&aacute;lů z Nymburka</strong></span></p> <p><span style="font-family: Verdana;">Datum: 16. 10. 2009<br /> Autor: Lucie Zemanov&aacute;<br /> Pozn&aacute;mka: </span></p> <p><span style="font-family: Verdana;">Ohl&aacute;&scaron;en&iacute;: <br /> Titulem Firma roku 2009 ve středn&iacute;ch Čech&aacute;ch se může py&scaron;nit nymbursk&aacute; firma BUILDING SP. Na prvn&iacute;m m&iacute;stě přitom skončila i loni a v&nbsp;celorepublikov&eacute;m fin&aacute;le obsadila druh&eacute; m&iacute;sto. Podle jej&iacute;ho jednatele, Martina Slaniny, za to může hlavně odli&scaron;n&yacute; marketingov&yacute; př&iacute;stup. A jak&aacute; bude jeho leto&scaron;n&iacute; strategie v&nbsp;celon&aacute;rodn&iacute;m kole, zji&scaron;ťovala Lucie Zemanov&aacute;.</span></p> <p><span style="font-family: Verdana;">N&aacute;zev: STC-Firma roku 2009-Slanina <br /> Čas: 2:25<br /> Zač&iacute;n&aacute;: Nymbursk&aacute; firma&hellip;<br /> Konč&iacute;: &hellip;čtyři FM <br /> </span></p> <p><span style="font-family: Verdana;"><img vspace="3" hspace="3" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/8266.gif" ... Thu, 27 Feb 2020 02:01:00 GMT http://www.martinslanina.cz/index.php?id_document=1404034274 MF Sedmička | Rodinná firma z Nymburka je zase nej <p><img hspace="3" alt="" vspace="3" width="150" height="55" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034275.jpg" /></p> <p><a rel="lightbox[img ]" href="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/n_1404034276.jpg"><img hspace="3" alt="Martin Slanina | MF Sedmička" vspace="3" width="300" height="185" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034276.jpg" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: Verdana"><br /> <strong><em>Ve Středočesk&eacute;m kraji patř&iacute; podruh&eacute; titul Firma roku nymbursk&eacute; rodinn&eacute; firmě BUILDING SP.<br /> </em></strong><br /> <br /> Když se před lety je&scaron;tě &scaron;kolou povinn&yacute; syn majitele firmy BUILDING SP občas usadil v jej&iacute;m s&iacute;dle za poč&iacute;tač a naťukal č&iacute;sla bankovn&iacute;ch v&yacute;pisů, vysloužil si pochvalu &uacute;četn&iacute;. &bdquo;Půjde ti to b&aacute;ječně&ldquo;, ř&iacute;kala. Ov&scaron;em jeho snem byla hotelov&aacute; &scaron;kola.<br /> Jenže podnik, kter&yacute; z&aacute;sobuje trh betonov&yacute;mi v&yacute;robky pro stavebnictv&iacute;, v roce 2003 zaskočila smrt zakladatele. Veden&iacute; firmy se stovkou zaměstnanců a spoustou ... Thu, 27 Feb 2020 02:01:00 GMT http://www.martinslanina.cz/index.php?id_document=1404034277 Hospodářské noviny | I na ekologickém provozu se dá vydělat <p><img hspace="3" vspace="3" width="150" height="22" alt="" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034228.jpg" /></p> <p><a rel="lightbox[img ]" href="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/n_1404034278.jpg"><img hspace="3" vspace="3" width="300" height="255" alt="" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034278.jpg" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: Verdana"><strong>ZELEN&Aacute; FIRMA.</strong> <em>&Scaron;&eacute;f Building SP Martin Slanina se snaž&iacute; myslet ekologicky. Ale nejde o to, že někam po&scaron;lete pen&iacute;ze, abyste uk&aacute;zali, jak jste ekologičt&iacute;. Důležit&eacute; je, když se tak snaž&iacute;te opravdu chovat, ř&iacute;k&aacute;.<br /> </em></span></p> <p><span style="font-family: Verdana">&nbsp;<br /> Leto&scaron;n&iacute; rok byl pro v&scaron;echny bl&aacute;zniv&yacute; a n&aacute;ročn&yacute;. &quot;Partnerům a zaměstnancům jsme jako v&aacute;nočn&iacute; d&aacute;rek dali hlavolam. Chceme t&iacute;m ř&iacute;ci, že bychom měli v&iacute;ce a l&eacute;pe přem&yacute;&scaron;let nad t&iacute;m, co a jak stav&iacute;me,&quot; tvrd&iacute; Martin Slanina z Building SP, obh&aacute;jce druh&eacute;ho m&iacute;sta v leto&scaron;n&iacute;m ročn&iacute;ku ... Thu, 27 Feb 2020 02:01:00 GMT http://www.martinslanina.cz/index.php?id_document=1404034289 Lidové noviny | Nebudeš sedět v teple, řekl synovi otec <p><img hspace="3" vspace="3" width="200" height="33" alt="" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034290.jpg" /></p> <p><a rel="lightbox[img ]" href="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/n_1404034291.jpg"><img hspace="3" alt="rozhovor Martina Slanina - Lidov&eacute; noviny" vspace="3" width="200" height="228" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034291.jpg" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: Verdana">26. &uacute;nora 2010</span></p> <p><span style="font-family: Verdana">&bdquo;Když t&aacute;ta zemřel, nebylo už možn&eacute; se ho na nic pt&aacute;t.</span></p> <p><span style="font-family: Verdana">A musel jsem zač&iacute;t hodnotit lidi kolem, kteř&iacute; najednou přich&aacute;zeli a tvrdili:,S t&aacute;tou jsem byl domluven&yacute;, že uděl&aacute;&scaron; to a to.&lsquo; Proto jsem udělal tlustou č&aacute;ru a řekl:,U čeho jsem nebyl, o tom nev&iacute;m, teď zač&iacute;n&aacute;me znovu od zač&aacute;tku,&lsquo; &ldquo; ř&iacute;k&aacute; Martin Slanina, jednatel rodinn&eacute; česk&eacute; firmy Building SP. Firmu založili jeho rodiče. Martin se jej&iacute;ho veden&iacute; ujal v jedenadvaceti ... Thu, 27 Feb 2020 02:01:00 GMT http://www.martinslanina.cz/index.php?id_document=1404034292 Ekonom | Nejlepší rozjet firmu hned! <p><img hspace="3" vspace="3" width="150" height="35" alt="" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034211.gif" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: Verdana"><a rel="lightbox[img ]" href="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/n_1404034293.jpg"><img hspace="3" alt="Martin Slanina, Jana Slaninov&aacute;" vspace="3" width="300" height="246" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034293.jpg" /></a></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: Verdana">25. března 2010</span></p> <p><span style="font-family: Verdana"><br /> Krize nut&iacute; lidi podnikat. V Česku za posledn&iacute; rok přibylo přes 60 tis&iacute;c živnostn&iacute;ků. V&iacute;ce je i akciovek a eser&oacute;ček.<br /> reklama TagyCel&yacute; život pracovala Kateřina Smrčkov&aacute; v administrativě. Nejdř&iacute;v v cestovce, pak ve st&aacute;tn&iacute; spr&aacute;vě. Moment&aacute;lně je na mateřsk&eacute; dovolen&eacute; a ke sv&eacute; původn&iacute; pr&aacute;ci se vracet nechce. </span></p> <p><span style="font-family: Verdana">Začala přem&yacute;&scaron;let, co d&aacute;l. A přihl&aacute;sila se do kurzů Erudia - byznys prakticky. Tam se naučila, jak sepsat svůj podnikatelsk&yacute; z&aacute;měr, ... Thu, 27 Feb 2020 02:01:00 GMT http://www.martinslanina.cz/index.php?id_document=1404034294 Denik | Sourozenci Slaninovi dokazují, že stavebnictví není v krizi <p><img hspace="3" alt="" vspace="3" width="150" height="44" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034295.jpg" /></p> <p><a rel="lightbox[img ]" href="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/n_1404034296.jpg"><img hspace="3" alt="" vspace="3" width="200" height="207" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034296.jpg" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>leden 2010</p> <p>Dvakr&aacute;t po sobě, a to v roce 2008 a 2009, z&iacute;skala oceněn&iacute; Firma roku Středočesk&eacute;ho kraje.</p> Thu, 27 Feb 2020 02:01:00 GMT http://www.martinslanina.cz/index.php?id_document=1404034297 MF Dnes | Vypořádáme se s korupcí a ekonomika se oživí <p><img hspace="3" vspace="3" width="150" height="57" alt="" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034298.jpg" /></p> <p><a rel="lightbox[img ]" href="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/n_1404034299.jpg"><img hspace="3" vspace="3" width="200" height="211" alt="" src="http://www.martinslanina.cz/res/dwe-files/1404034299.jpg" /></a></p> <p>4. března 2010</p> <p>&nbsp;</p>